การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ฯ พื้นที่อันดามัน จังหวัดภูเก็ต

การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ในแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ในห้วงครึ่งแผน พื้นที่อันดามัน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ภูเก็ต) จ.ภูเก็ต

การเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชจังหวัดภูเก็ต (Phuket Yacht Center : PYCC)

และศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต

(Phuket Vessel Traffic Monitoring System Control Center : Phuket VTMS)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แชร์เลย