เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมีกลุ่ม BRN ได้เผยแพร่เนื้อหาของหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีการกล่าวถึงความริเริ่มเบอร์ลิน ในสื่อสังคมออนไลน์

จำนวนทั้งหมด433รายการ

1 2 37
Top