เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน สมัครงาน - ขรก/พรก

จำนวนทั้งหมด188รายการ

1 2 16

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา
Top