เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนทั้งหมด31รายการ

1 2 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ระยะที่ ๒ (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่งและจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศและการยกระดับปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่สากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Top