เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนทั้งหมด30รายการ

1 2 3

ข่าวสารล่าสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Top