เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

                 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หรือเจ้าของเว็บไซต์ (https://www.nsc.go.th) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ สมช. ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.nsc.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี

คุกกี้คืออะไร

        คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวของท่านและวิธีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การใช้งานและประเภทของคุกกี้ที่ สมช. ใช้

               สมช. ใช้คุกกี้เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านซึ่งเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการใช้งานและตรงกับความต้องการของท่าน

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด รายการคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)
เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ สมช. เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ซึ่งเว็บไซต์ของ สมช. จำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ประเภทนี้เสมอ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์เราได้ • PHPSESSID
• __cfruid
• CMSCsrfCookie
• ASP.NET_SessionId
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สมช. จดจำข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น การช่วยจดจำการตั้งค่าภาษา ขนาดของตัวอักษร ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ • pll_language
• __cf_bm

การจัดการคุกกี้

         เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งาน หรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

             เว็บไซต์ของ สมช. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง (Embed) เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงาน อื่นบนโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ของ สมช. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สมช. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

           ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย สมช. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สมช. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อ สมช.

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
• อีเมล : itc@nsc.go.th
• โทร : 0 2629 8000 ต่อ 4446

Top