เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ปีงบ 2563 เผยแพร่แผนซื้อจ้าง

จำนวนทั้งหมด13รายการ

1 2

ข่าวสารล่าสุด

เผยแผพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง และการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Top