เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ปีงบ 2565 เผยแพร่แผนซื้อจ้าง

จำนวนทั้งหมด4รายการ

ข่าวสารล่าสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ระยะที่ ๒ (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Top