ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (๓ อัตรา)

(Last Updated On: พฤศจิกายน 10, 2021)

รับสมัครถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔