ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (๓ อัตรา)

รับสมัครถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

img img

แชร์เลย