การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ฯ พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

ภาพการประชุม

เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ในแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ในห้วงครึ่งแผน พื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องราชันย์ ชั้น ๕ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพการเข้าเยี่ยมชม

การดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา และหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ภาพการเข้าเยี่ยมชม

การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

แชร์เลย