ศบค. แถลงสถานการณ์ COVID-19 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2563)

img img img img img img img img img img img img img

สรุปผลการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 (มาตรการหลัก)
สำรวจ 6 กลุ่มกิจการ ระหว่าง 7 – 15 พ.ค. จำนวน 2,375 แห่งทั่วประเทศ

img img img img img img img img img

ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF  

แชร์เลย