ประกาศ สมช. เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สมช. เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

img

แชร์เลย