ขอเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

(Last Updated On: พฤศจิกายน 13, 2020)

 ประกาศคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การประกวดเรียงความในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน”