Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

              นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง ณ ห้องรับรอง สิทธิ เศวตศิลา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

Views: 1

แชร์เลย