เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ ๔ คัน และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง