เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

จำนวนทั้งหมด31รายการ

1 2 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่งและจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานโครงการที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
Top