เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

จำนวนทั้งหมด2007รายการ

1 165 166 167 168

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์
Top