เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ
ปีงบ 2567 ประกาศผลฯ

จำนวนทั้งหมด209รายการ

1 2 3 18

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเช่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแกต่งสถานที่ฝึกอบรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาทโรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานพิมพ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๒๓๐.๐๐ บาท สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Top