เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

จำนวนทั้งหมด209รายการ

1 15 16 17 18

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างห้องประชุมเพื่อจัดประชุมคณะพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างาการซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
Top