เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

สมัครงาน – พนักงานจ้างเหมาฯ

จำนวนทั้งหมด105รายการ

1 2 9

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา
Top