เรือบรรทุกเครื่องบิน Fujian เขี้ยวเล็บใหม่ด้านความมั่นคงทางทะเลของจีน [MarSecFocus, ฉบับที่ 10/2567]

เรือบรรทุกเครื่องบิน Fujian เขี้ยวเล็บใหม่ด้านความมั่นคงทางทะเลของจีน [MarSecFocus, ฉบับที่ 10/2567]

          การเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบิน Fujian ของจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการสร้างกองเรือบรรทุกเครื่องบินให้ได้ 6 กองเรือ ภายในปี 2573 นั้น ได้ส่งผลทำให้ประเทศมหาอำนาจทางทะเลอย่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ขัดแย้งกับจีนเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเกิดความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนทำให้มีการตั้งคำถามว่าดุลอำนาจด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

Views: 7

แชร์เลย