เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง