เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ระยะที่ ๒ (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง