เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง 3 แห่ง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง