เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่งและจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง

แชร์เลย