เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน ๑๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แชร์เลย