เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศและการยกระดับปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่สากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง