เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แชร์เลย