เผยแผพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง และการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง