เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ สมช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

 

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง