ออสเตรเลีย…กับการให้ความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล [MarSecFocus, ฉบับที่ 9/2567]

ออสเตรเลีย…กับการให้ความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล [MarSecFocus, ฉบับที่ 9/2567]

          ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ออสเตรเลียมีการเผยแพร่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศต่อสาธารณะนั้น โดยเนื้อหาภายในมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารและการพัฒนากองทัพเรือให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งแนวทางในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากมหาอำนาจนอกภูมิภาคด้วย

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

Views: 7

แชร์เลย