หน่วยยามชายฝั่งสหรัฐ U.S. Coast Guard และการร่วมลาดตระเวนกับประเทศพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิก [MarSecFocus, ฉบับที่ 8/2567]

หน่วยยามชายฝั่งสหรัฐ U.S. Coast Guard และการร่วมลาดตระเวนกับประเทศพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิก [MarSecFocus, ฉบับที่ 8/2567]

          หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ (USCG) กำลังขยายความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อต่อสู้กับปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ผ่านโครงการ Shiprider agreements ที่อนุญาตให้เรือตรวจการณ์ของ USCG ลาดตระเวนร่วมกับหน่วยยามชายฝั่งของประเทศพันธมิตร และจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายได้ โดยโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่นั่นสร้างความไม่พอใจต่อจีน และมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจทำให้สถานการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความตึงเครียดมากขึ้น จากความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

Views: 6

แชร์เลย