สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

       วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๔๐ น. พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 5

แชร์เลย