สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

       วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย