สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

        วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย