สมช. ร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ช่อง ๕)

               พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด บันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓

แชร์เลย