สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ช่อง ๕)

               พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด บันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

บทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

————————————————————————–

กราบพระบาท อภิวาท ถวายพระพร
ชุลีกร ผองพสก ปกเกศา
พระบารมี แผ่คุ้มเกล้า ชาวประชา
ทั่วพารา ร่มเย็น เป็นสุขใจ

ทรงเป็น มิ่งขวัญหทัย ชนในชาติ
เหล่าทวยราษฎร์ อิ่มเอม เปรมสดใส
ทศพิธ ราชธรรม น้ำพระทัย
ทรงนำชัย ชาติก้าวหน้า สถาพร

เฉลิมพระชนมพรรษา ศุภมาส
อัญเชิญเทพ ทั่วประกาศ สโมสร
คุ้มบดินทร์ แผ่ปกเกล้า เหล่านิกร
ถวายพระพร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และภริยา
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

————————————————

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)
วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

แชร์เลย