สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ททบ. ๕)

               วันนี้ (๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓

Views: 0

แชร์เลย