สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

               วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง ๑๑
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓

Views: 0

แชร์เลย