สหรัฐฯ – ปาปัวนิวกินี…กับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล [MarSecFocus, ฉบับที่ 15/2566]

สหรัฐฯ – ปาปัวนิวกินี…กับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

          สหรัฐฯ และปาปัวนิวกินี ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะลงนามในกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่ง ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรของปาปัวนิวกินี โดยกรอบบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพิ่มากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลของปาปัวนิวกินีอย่างกว้างขวาง

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย