สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕