วิกฤตเรือบริเวณช่องแคบมะละกา เส้นทางการค้าโลกที่สำคัญ และการเตรียมพร้อมของประเทศโดยรอบ [MarSecFocus, ฉบับที่ 4/2567]

วิกฤตเรือบริเวณช่องแคบมะละกา เส้นทางการค้าโลกที่สำคัญ และการเตรียมพร้อมของประเทศโดยรอบ

          การขนส่งทางทะเลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลก หนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ช่องแคบมะละกา แต่การสัญจรทางเรือที่เพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการขนส่งทางทะเลของพื้นที่ช่องแคบดังกล่าว รวมถึงแนวโน้มที่จะมีจำนวนเรือสัญจรเกินขีดความสามารถของช่องแคบอาจทำให้ปี ค.ศ. 2030 ช่องแคบมะละกาไม่ได้เป็นเส้นทางเดินเรือที่ดีที่สุดในภูมิภาคอีกต่อไป แล้วแต่ละประเทศรอบช่องแคบเตรียมความพร้อมอย่างไร

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย