ลมช. สัมภาษณ์พิเศษ Thai PBS NEWS รายการ จับตาสถานการณ์ (13 ก.ค. 63)