รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง