“รัฐชายฝั่ง…กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในอินโด-แปซิฟิก” [MarSecFocus, ฉบับที่ 3/2567]

“รัฐชายฝั่ง…กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในอินโด-แปซิฟิก”

          แนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเล (อินโด-แปซิฟิก) ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลทำให้รัฐชายฝั่งและรัฐหมู่เกาะในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนากองทัพเรือและยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย และมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าในอนาคตการพัฒนาในมิติดังกล่าวจะยิ่งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย