ฟิลิปปินส์ – ชาติพันธมิตร…ฝึกซ้อมรบร่วมในพื้นที่ทะเลจีนใต้ [MarSecFocus, ฉบับที่ 16/2566]

ฟิลิปปินส์ – ชาติพันธมิตร…ฝึกซ้อมรบร่วมในพื้นที่ทะเลจีนใต้

          กองทัพเรือฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเล โดยมีชาติพันธมิตรจาก 5 ประเทศเข้าร่วม ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ก่อตัวขึ้น โดยพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ การฝึกซ้อมรบร่วมมีนัยสำคัญเพื่อแสดงพลังและส่งสัญญาณไปยังประเทศคู่ขัดแย้งกับฟิลิปปินส์มิให้สร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในภูมิภาค

 
 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย