พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

       วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการกองความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ เป็นผู้แทนในนามสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย