พิธีลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรพงค์ ศรียานงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ ลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย