พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องรับรอง สิทธิ เศวตศิลา ชั้น ๒ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แชร์เลย