พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

       เวลา ๑๘.๐๐ น. นายภพหล้า ปิยะปานันท์ ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมด้วยนายชินดนัย วรมณีรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง และนายรชฎ ปราการพิลาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน รวมทั้งเวลา ๑๙.๑๙ น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย